Kašičky sú neskutočné chutné, zdravé a hlavne kvalitne pripravené. Stačí otvoriť a zjesť

POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.staminafood.sk

Adresa pre komunikáciu: Grand Imperial, s.r.o.- www.staminafood.sk, Za Stanicou 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

 

 

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho